Tradičná pastva kôz na Devínskej Kobyle

Oplotenie na Devínskej Kobyle pre regulovanú pastvu kôz

Devínska Nová Ves. Krásne miesto na život v nádhernom prostredí Malých Karpát vedľa unikátneho Alúvia Moravy. Celý rok je to tu krásne. Na jar cítime vôňu kvetov a bylín, ktoré dopomáhajú k biodiverzite okolia. Počas prechádzky pri rieke Morava počujeme bohatú faunu okolia. V každom rohu našej mestskej časti sa nachádza kus histórie, ktorú chceme zachovať pre našich potomkov, či už z dávnych treťohôr, Samovej ríše, vojnového obdobia alebo bývalého režimu. Príroda na území dnešnej Devínskej Novej Vsi pamätá veľa období a s činnosťou človeka sa neraz veľmi ťažko vyrovnáva. Ak chceme aby tu pre nás príroda v čo najväčšej pôvodnej miere zostala pre budúce generácie, neraz musíme rešpektovať obmedzenia, zákazy, nariadenia a napomáhať jej ochrane rešpektom. Nemôžeme tieto fakty vnímať ako boj proti slobode jednotlivca, ale boj za záchranu vzácnej a krásnej prírody okolo nás.  

Vymysleli skvelý plán – pastva kôz

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) sa problematike na Devínskej Kobyle intenzívne venuje.  Pre zachovanie biodiverzity prostredia vymysleli skvelý plán. Pýtali sme sa BROZu, konkrétne pána Filipa Rovného, prečo je pastva kôz na Devínskej Kobyle tak dôležitá.

 „V prvom rade by som Vám chcel poďakovať za záujem o problematiku pastvy v danej lokalite. Bratislavské regionálne a ochranárske združenie zabezpečuje riadenú pastvu kôz v elektrických oplôtkoch v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody.“ Prečo to tak je? Aký je cieľ tejto pastvy? „Cieľom pastevného manažmentu je potlačenie postupného zarastania daného územia náletovými drevinami, krami a inváznymi rastlinami a zabezpečiť tým priaznivý stav xerotermných biotopov danej lokality a podporiť tak vzácnu flóru a faunu NPR Devínska Kobyla.“ Filip Rovný

Je to ekologické riešenie

Náletové dreviny sú „strašiakom“ našej prírody. Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE vo svojom článku Odstraňovanie náletových drevín na Devínskej Kobyle upozorňuje na fakt, že pastva kôz združenia BROZ je najekologickejším riešením biodiverzity okolia. Odstraňovanie náletových drevín je dôležité hlavne preto, lebo vytláčajú pôvodné vzácne druhy rastlín z ich prirodzeného prostredia, dodáva pán Rovný.

RTVS vo svojej relácii Zaostrené: EKO NA TO 8. apríla minulého roka zverejnila reportáž o pastve kôz na Devínskej Kobyle. Ochranári zdôrazňujú, že pastva hospodárskych zvierat na Devínskej Kobyle má nezastupiteľnú úlohu, pretože aj vďaka nim tu máme vzácne kvety ako napríklad Hlaváčika jarného. Pastva hospodárskych zvierat na Devínskej Kobyle bola v minulosti bežnou. Až v posledných desaťročiach sa dala na ústup a tak začali lúky okolia zarastať. K téme pre RTVS sa vyjadril aj riaditeľ správy CHKO Malé Karpaty Peter Puchala: „Kvôli tomuto javu prišla Devínska Kobyla o rad vzácnych druhov rastlín , ktoré sa v dnes už považujú za vyhynuté ako na príklad Borovica čierna.“

Napriek tomu, že je miesto riadne označené infotabuľami o možnosti pohybe, plot bol minulý rok zničený. Rovný dopĺňa: „Pri vstupoch do oplôtkov sú nainštalované infotabuľky so základnými informáciami o pastve a pohybe v oplôtkoch. Tabuľky boli na niektorých miestach odtrhnuté. Naši pracovníci oplôtky pravidelne kontrolujú a o poškodeniach vieme. Poškodený bol celý úsek medzi oboma bránkami na žltej turistickej značke.“ BROZ priebežne situáciu monitoruje.  

Buďme zodpovední a pomáhajme prírode spoločne. Kozy môžete stretnúť vo Weitovom lome.

ZDROJ: BROZ, DARHNE – inštitút aplikovanej ekológie, RTVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *