Devínska Nová Ves

Devínska Nová VesKultúrne pamiatkyTuristicky zaujímavé miesta

Česko-slovenské pohraničné opevnenie

Česko-slovenské pohraničné opevnenie (neformálne v zahraničí označované Benešova línia) je sústava pevností a železobetónových opevnení budovaných Česko-Slovenskom v rokoch 1935 – 1938 na hraniciach s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom a na vybraných vnútrozemských čiarach. Dôvodom budovania opevnenia

Read More