Sandberg

Sandberg (Pieskovec) je svetoznáme nálezisko skamenelín.

V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Je významným paleontologickým náleziskom a dôležitou archeologickou lokalitou. Na tomto mieste sa nachádzalo pred miliónmi rokov more, čoho dôkazom je aj nálezisko 300 skamenelín ulitníkov, lastúrnikov, ježoviek, ale aj žraločích zubov, či pozostatkov korytnačiek a tuleňov.

Zo Sandbergu je nádherný výhľad na nivu rieky Moravy, Hrad Devín a na Rakúsko. Za pekného počasie je vidieť aj rakúske Alpy. Na Sandbergu sa nachádza prvá tabuľa náučného chodníku, ktorý vedie Devínskou Kobylou.

Súčasná flóra tejto lokality je zastúpená viacerými ohrozenými a chránenými druhmi.

Rastú tu napríklad: smldník piesočný (Peucedanum arenaricum), pre ktorý je to na Slovensku jediná lokalita výskytu, a ďalšie: kurička sivastá (Minuartia glaucina), gypsomilka metlinatá (Gypsophila paniculata).

V strmých pieskových svahoch Sandbergu a v okolitých pieskových zrázoch hniezdi Včelárik zlatý, ktorý si v piesku stavia až 1m hlboké hniezda.

mapa