Cyklomost slobody

Schlosshof postavili v trase historického mostu z čias Márie Terézie a slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a v nevyhnutných prípadoch vozidiel záchranných zložiek. Aby zachoval svedectvo histórie, oceľový most je postavený ponad zvyšky pôvodného mostu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre. Cyklisti pri jazde mostom prekonávajú výškový rozdiel 7 metrov. Cyklomost je dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Je financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Vybudovaný cyklomost prepojil nielen slovenské a rakúske cyklotrasy, ale j turistickú sieť. Na slovenskej strane priamo popod cyklomost vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13, súčasťou ktorej je i náučný chodník ,,Nivou Moravy“.

Mapa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *