Cyklomost slobody

Cyklomost slobody postavili v trase historického mostu z čias Márie Terézie a slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a v nevyhnutných prípadoch vozidiel záchranných zložiek. Aby zachoval svedectvo histórie, oceľový most je postavený ponad zvyšky pôvodného mostu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre. Cyklisti pri jazde mostom prekonávajú výškový rozdiel 7 metrov. Cyklomost je dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Je financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Vybudovaný cyklomost prepojil nielen slovenské a rakúske cyklotrasy, ale j turistickú sieť. Na slovenskej strane priamo popod cyklomost vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13, súčasťou ktorej je i náučný chodník ,,Nivou Moravy“. Rieka Morava nad ktorou sa Cyklomost slobody od roku 2012 týči, bola veľkou inšpiráciou pri jeho výstavbe.

História prepojenia dvoch susedných štátov

V písomných historických prameňoch o prechodoch cez rieku Morava v miestach neskoršieho dreveného mosta z čias Márie Terérzie sú zmienky z roku 1604 o valónskych vojakoch, z roku 1625 o Preinerovom regimente, z roku 1683 o cisárskom vojsku, z roku 1688 o približovaní tureckých vojnových lodí, z roku 1804 o okupácii francúzskym vojskom, z roku 1811 o mýtnom práve, z roku 1814 o novom moste a z roku 1830 o mostnom mýte. Predpokladá sa, že v mieste neskoršieho barokového mosta sa už v 13. storočí sa nachádzal starší most, alebo brod, pričom prvá zmienka o moste je z 13. apríla 1271.

Most v 19. storočí prekonával niekoľko pádov a vzostupov. V revolučných rokoch bol významným cieľom pre ostreľovanie a prerušenie spojenia cez rieku Morava. V roku 1849 ho rozstrieľalo rakúske delostrelectvo. Po roku sa most opäť postavil ale následne neodolal pruskorakúskej vojne. Mostu nepriala ani príroda a počas tuhej zimy v roku 1881-1882 rieka Morava zmrzla tak silno, že po náhlom oteplení a prudkom zvýšení rieky Dunaja, prílivová vlna po Morave most strhla.

Aj počas druhej svetovej vojny si vtedajší most prechádzal ťažkým obdobím a ocitol sa v centre bojov ako dôležitý dopravný uzol. Po mnohočetnom bombardovaní v roku 1944 anglo-americké letecké jednotky ničili mosty jeden za druhým. Následne sa vystaval nový a bol opäť zbombardovaný v apríli 1945 spolu so železničným mostom marcheggský most. Drevený most tak už nikdy nebol obnovený.

Cyklomost Slobody ako pravý znak slobody

V rámci cezhraničnej spolupráce Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 sa podarilo Cyklomost Slobody postaviť za jeden rok a otvorený bol 22. septembra 2012.

Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre, čo umožňuje prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 7 metrov.

Autorom konštrukcie je Ing. arch. Milan Beláček. Most sa nachádza vo výške 21,5 metra nad riekou Morava a 12,3 metra nad zemou. Hmotnosť oceľovej konštrukcie mosta je 593 ton. Podľa štatistík kraja prejde cez most denne v priemere 170 chodcov a 120 cyklistov. Najfrekventova­nejším dňom je nedeľa.