Mittelmanova vápenka

V 19. storočí v roku 1897 bola založená spoločnosť s názvom Prvá bratislavská vápenka na výrobu vápna a lámanie kameňa Bratislavčanmi Móricom Mittelmannom, Albertom Schenkom a Františkom Lázárom. Významná bola hlavne v 19. storočí pre ťažbu kameňa.

Mittelmanova vápenka lanovkou zvážala piesok na rieku Morava

Významnou bola hlavne pre Moravské vodohospodárske družstvo, kedy sa kameň z ťažby z bratislavskej vápenky nakladal na lode na rieke Morava. Lode sa následne plavili proti prúdu rieky Moravy a kameňmi spevňovali brehy rieky. Cez Mittelmanovu lanovku sa taktiež znášal k rieke Morava piesok z Mittelmanovej vápenky a nakladal sa na lode. Po kovovej konštrukcii lanovky sa presúval najmä vagóniky naložené pieskom z Pieskovca (Sandberg), ktorý sa tiež nakladal na lode pravdepodobne až do roku 1924, kedy ťažbu piesku údajne zastavil Referát na ochranu pamiatok na Slovensku, kvôli obavám z poškodenia násypu archeologického objektu hradiska.

Foto: Facebook/ Devínska Nová Ves, Ondrej Hrabovský

Ťažba vápna bola prevážaná železnicou

Okrem ťažby piesku a kameňa sa v prvom rade ťažilo z Mittelmanovej vápenky vápno. Pre jeho presun bola na mieste dnešného Waitovho lomu postavená úzkokolajová železnica. Z tade sa pod záhradami na železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi zvážalo vápno. Vápno sa následne vlakmi prepravovalo z Devínskonovoveskej železnice vo vlakoch najmä do Rakúska a Talianska.

Foto: Facebook/ Devínska Nová Ves, Ondrej Hrabovský

Ako sa z Mittelmanovej vápenky stal Waitov lom

V roku 1929 Jozef Wait založil v Devíne spoločnosť Žulové lomy a bol posledným majiteľom Mittelmanonej vápenky. Dnes je oblasť známa ako Waitov lom, ktorú turisti radi navštevujú. Jozef Wait výrobu v spoločnosti Žulové lomy v roku 1932 zastavil a na pozemkoch založil vinohrady.

Piliere lanovky môžeme dnes nájsť na Devínskej Kobyle a pri rieke Morava

Piliere Mittelmanovej lanovky si dnes môžete všimnúť jeho vrchnú časť na prechádzke medzi Waitovym lomom a Sandbergom a jeho spodnú časť medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom popri cyklochodníku pri Morave. Ak ju chcete nájsť musíte byť pozorní. Keď prechádzate medzi Waitovim lomom a Sandbergom cez železnú konštrukciu (pripomínajúcu malý mostík) hneď pod vami sa nachádza torzo hornej časti lanovky (obr.2). Piliere spodnej časti lanovky sa nachádzajú pri cyklotrase medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou a v tých istých miestach bližšie k rieke Morave nájdete aj tretiu časť Mittelmanovej lanovky.