Spolupráca

Turistická Informačná Kancelária Miestneho úradu Bratislava – Devínska nová Ves spolupracuje s viacerými komitentmi, s ktorými má uzatvorenú komisionársku zmluvu na predaj suvenírov. Okrem predaja suvenírov spolupracujeme aj s informačnými kanálmi. Máme v ponuke zaujímavé brožúry o flóre, faune či turistike v Bratislave a jej okolí.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak ponúkate informačné letáky o turistike, faune a flóre? Alebo ponúkate výrobu zaujímavých suvenírov, či turistické mapy, či sprievodcov a knihy? Pošlite nám vaše ponuky. V prípade záujmu o spoluprácu zasielajte vaše ponuky na e-mailovú adresu veronika.mrvova@mudnv.sk .

Komitenti s ktorými spolupracujeme

 • Pátrač Tino OZ
 • Bratiska s.r.o.
 • Wander Book s.r.o.
 • DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
 • Jana Blahová
 • Ľubomíra Petrova
 • Bianko suveníry
 • TAX – WW
 • Včelárstvo Greško
 • Crela
 • Mapy s.r.o.