Spolupráca

Turistická Informačná Kancelária Miestneho úradu Bratislava – Devínska nová Ves spolupracuje s viacerými komitentmi, s ktorými má uzatvorenú komisionársku zmluvu na predaj suvenírov. Okrem predaja suvenírov spolupracujeme aj s informačnými kanálmi. Máme v ponuke zaujímavé brožúry o flóre, faune či turistike v Bratislave a jej okolí.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak ponúkate informačné letáky o turistike, faune a flóre? Alebo ponúkate výrobu zaujímavých suvenírov, či turistické mapy, či sprievodcov a knihy? Pošlite nám vaše ponuky. V prípade záujmu o spoluprácu zasielajte vaše ponuky na e-mailovú adresu veronika.mrvova@mudnv.sk .

Komitenti s ktorými spolupracujeme

  • Pátrač Tino OZ
  • Bratiska s.r.o.
  • Wander Book s.r.o.
  • DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
  • Jana Blahová
  • Ľubomíra Petrova
  • Bianko suveníry
  • TAX – WW
  • Včelárstvo Greško
  • Crela