Vzdelávacie programy ekocentra a exkurzie

Programy Ekocentra pre predškolákov a prvý až piaty ročník základných škôl

Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na výchovu detí v oblasti ekológie a ochrany prírody, ale nechýbajú ani prednášky o systematických skupinách živočíchov, ktoré sú vhodné na rozšírenie hodín biológie. Exkurzie s odborným výkladom prebiehajú na Devínskej Kobyle alebo na území nivy rieky Moravy. Po dohode je možná aj prednáška priamo na škole alebo v škôlke.

Cena za program: 2€/osoba

Pedagóg má program zadarmo a jeho prítomnosť na programe je nevyhnutná.

Objednávanie programu na adrese ekocentrumdnv@gmail.com

minimálne 1 týždeň vopred.

Adresa ekocentra: budova Mýtnice, Istrijská 49, 841 07 Bratislava