Devínska Nová VesKultúrne pamiatky

Pamätníky a pomníky

Pamätník židovského cintorína (Na Grbe)

Prítomnosť židovskej komunity v Devínskej Novej Vsi pripomína symbolický kamenný pamätník na mieste židovského cintorína, ktorý bol odhalený na Hradištnej ulici v roku 2008.

Busta Rudolfa Slobodu (Slovinec)

Busta významného slovenského prozaika, básnika, dramatika a scenáristu Rudolfa Slobodu je dielom sochára A. Ilečka, ktorý ju v Devínskej Novej Vsi osadil v roku 1998. Rudolf Sloboda celý svoj život prežil v Devínskej Novej Vsi. Počas svojho života (1938 – 1995) napísal 26 kníh, 2 divadelné hry a 4 scenáre k filmom. Inšpiráciou pre jeho tvorbu boli miestni obyvatelia, ale i jeho osobné zážitky z rodnej obce. Ako národne uznávaný umelec patrí k najvýznamnejším osobnostiam Devínskej Novej Vsi.

Pamätník padlým v 1. svetovej vojne (nám. 6. apríla)

Základný kameň pamätníka položili v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Na pamätníku je zoznam padlých v 1. svetovej vojne. Autorom pamätníka so sochou zraneného vojaka je sochár Alojz Rigeleje. Pôvodný reliéf, so Štefánikom na  jeho čelnej strane, bol za  socializmu vysekaný a nahradený vtedajším štátnym znakom a doplnený zoznamom padlých v 2. svetovej vojne.

Pamätník ruským vojakom (pri vinohradoch) 

Pomník je prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom. Tvoria ho hladké piliere a tabuľa s nápisom: „Česť a sláva sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto mieste v rokoch 1944 – 1945“. Pomník bol obnovený v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia víťazstva nad fašizmom. 

Pomník M. R. Štefánika (Opletalova) 

Pomník M. R. Štefánika sa nachádza pri železničnej stanici na rohu Opletalovej a Janšákovej ulice. Slávnostne bol odhalený roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Za socializmu sochu strhli a údajne ju utopili v rieke Morava pod Skalou. Dnešná socha má pôvodný iba podstavec. 

Pamätník padlým nemeckým vojakom v 2. sv. vojne (Mlynská ul.) 

Tento kamenný pomník padlým nemeckým vojakom je z obdobia prvej republiky a 2. svetovej vojny. Mesiac po ukončení vojny viezol vlak nemeckých vojakov do gulagu v Sovietskom zväze. Neďaleko zastávky v Devínskej Novej Vsi prišlo k incidentu, kde bol zastrelený sovietsky vojak. Sovietske vojsko na odplatu postrieľalo na tomto mieste 42 nemeckých vojakov. Na pomníku sa nachádzajú mená a počty padlých nemeckých vojakov z tohto obdobia.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska (Mlynská ul.)

Slovansko-avarské pohrebisko objavil v roku 1925 J. Zavadil neďaleko železničnej stanice na mieste bývalej pieskovne-tehelne.  Na tomto mieste sa našlo a preskúmalo 883 bohatých i chudobných hrobov. Našli sa tu pozostatky pochovaných jazdcov spolu s mečmi, kopijami, nomádskymi lukmi, šípmi, nožmi a sekerami. V hroboch boli objavené náušnice a koráliky, ale aj pozostatky hlinených nádob a rytím zdobených hrncov. Pamätník odkrytý v roku 2018 dokazuje význam Devínskej Novej Vsi v slovansko-avarskej dobe (568 – 803).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *