Devínska Nová VesHistória

História Devínskej Novej Vsi

Osídlenie Devínskej Novej Vsi je veľmi staré, história siaha najmenej do mladšej doby kamennej. Našli sa tu predmety pochádzajúce z bronzovej aj zo železnej doby. Jej územie bolo súčasťou veľkej Moravy so slovanským obyvateľstvom. Jazykovedci datujú vznik obce do 14 storočia.

Prvou písomnou zmienkou o Devínskej Novej Vsi je listina z 10.10.1451, v ktorej Ján Huňady, ako gubernátor uhorského kráľovstva, ďakuje mestu Bratislava za to, že odolalo bratríckemu vojsku (českí žoldnieri). Listina je uložená v Archíve mesta Bratislavy. 


Erb mestskej časti

Erb Devínskej Novej Vsí tvorí v červenom neskorogotickom štíte biela (striebor­né) holubica, hľadiaca vpravo a držiaca biely (strieborný) kríž. Vnútorné kontúry sú čierne.

Zástava

Zástava Devínskej Novej Vsi je štvrtená bielo-červenej farby. Jej rozmery sú v po­mere 2 :3, ukončená je dvojitým zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky.

vlajka_single

Pečať

Pečať Devínskej Novej Vsi tvorí erb mestskej časti s kruhopisom Devínska Nová Ves. Pečiatky s erbom mestskej časti sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo je označenie orgánu (inštitúcie). Pečatidlo pečate Devínskej Novej Vsi uchováva starosta mestskej časti.

zdroj: Devínska Nová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *