Aktuality

Rozhovor: Peter Puchala o téme zvýšenia stupňa ochrany prírody na Devínskej Kobyle

Devínska Kobyla pravdepodobne zvýši svoj stupeň ochrany na V. . Zaujímalo nás viac a tak sme sa opýtali kompetentných. Peter Puchala je riaditeľom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR) a komplexne nám odpovedal na naše otázky. Čo pre nás Zvýšenie stupňa ochrany prírody na Devínskej Kobyle bude znamenať? Pýtali sme sa priamo riaditeľa.

V akom štádiu je pripravovaný návrh zákona?

Chránené územie sa vyhlasuje nariadením vlády, ktoré pripravuje Ministerstvo životného prostredia. Celý proces je v štádiu prerokovania s dotknutými subjektami, ktorých sa dotýkajú zmeny stupňa ochrany, následne prebehne medzirezortné pripomienkovanie návrhu.

Ak je informácia pravdivá, kedy predpokladáte, že by mal prísť V. stupeň do platnosti?

Dátum schválenia a vyhlásenia je náročné odhadnúť, pretože závisí od toho ako prebehnú jednotlivé prerokovania.

Máte nejakú mapu územia, ktoré bude po zmene v II., III., IV. a V. stupni ochrany prírody? (ak máte vedeli by ste ju poskytnúť?)

 Dôležité je upozorniť, že na území s 5. stupňom ochrany sa počíta s vymedzením území, na ktorom nebude platiť daný zákaz. To sa týka napríklad voľného pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov. Orgán ochrany prírody (Okresný úrad Bratislava), ktorý takéto vymedzenie určuje môže zahrnúť aj celé územie, na ktorom bude platiť táto výnimka. Podrobnosti k činnostiam, ktoré je možné v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny budú v sprievodnej dokumentácii legislatívneho návrhu. MŽP plánuje dokumentáciu zverejniť do konca aktuálneho roka.

Zvýšia sa kontroly dodržiavania opatrení v jednotlivých stupňoch ochrany prírody štátnou ochranou prírody?  

Kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody sa vykonávajú na základe situácie, ktorá je aktuálne v danom chránenom území. Dôraz na kontrolu dodržiavania zákona a usmernenie voľnočasových aktivít bude zameraný na územia s výskytom najcennejších biotopov a druhov

V akom stupni ochrany prírody sa po novom bude nachádzať Vyhliadková veža?

Vyhliadková veža a areál bývalej raketovej základne je v návrhu na vyhlásenie PR Devínska Kobyla zaradený do 4. stupňa ochrany, s tým, že aj v tomto priestore sa počíta územím, ktoré bude vyhradené na voľný pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *