AktualityChránené územia DNV

Devínska Kobyla pravdepodobne zvýši svoj stupeň ochrany na V.

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na portáli právnych predpisov Slov-Lex informáciu o plánovanej príprave vyhlásenia nového chráneného územia. Týmto územím by sa mala stať Devínska Kobyla. Štátna ochrana prírody pre územie Devínska Kobyla vyhlási stupeň ochrany V.

Ako to má Devínska Kobyla teraz?

Devínska Kobyla je momentálne rozdelená do viacerých stupňov ochrany. Do V. stupňa ochrany prírody patrí prírodná rezervácia Fialková dolina v katastrálnom území Devín. V IV. stupni ochrany prírody sa nachádza Štokeravská vápenka a časť Devínskej Kobyly označená ako Národná Prírodná Rezervácia. Sú to všetky časti na mape vyznačené tmavozeleno. II. stupeň ochrany prírody platí na mape v časti označenej svetlozeleno.

Devínska Kobyla Stupeň ochrany V.

Podľa MŽP by malo dôjsť k zvýšeniu ochrany prírody na lesných pozemkoch s výmerou 495,52 hektára so V. stupňom ochrany prírody a 156,04 hektára s IV. stupňom ochrany prírody.

Prečo sa stupeň ochrany bude meniť?

Týmto počinom by mala štátna ochrana prírody ochrániť „dubovo-hrabové lesy, lipovo-javorové lesy, neprístupné jaskynné útvary, nižné a podhorské kosné lúky či suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty „ uvádza portál Bratislavské noviny. Vďaka zvýšeniu stupňa ochrany sa ochránia aj rôzne živočíchy. Medzi nich patrí kováčik fialový, netopier veľkouchý, ale aj uchaňa čierna. V chránených rastlinách sa objaví ihlica nízka, rešetliak skalnatý a smldník piesočný.

Viete ako sa právať v prírode?

Keďže nás čakajú zmeny a Devínska Kobyla nadobudne stupeň ochrany V., mení sa aj spôsob povolení a obmedzení nášho správania v prírode. Človek by sa sám od seba v prírode a k prírode mal správať s rešpektom. Zbytočne si z nej nezbierať suveníry, ale radšej dobrý pocit a fotografie. Viete čo sa smie a čo nie v prírode v jednotlivých stupňoch ochrany? Kliknite na tento odkaz a dozviete sa. TU

Zdroj: bratislavské noviny, Na huby, atlas drevín, botany.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *