Aktuality

Pozvánka do súťaže Výtvarné spektrum 2023

Národné osvetové centrum vyhlásilo súťaž Výtvarné spektrum 2023 do ktorej sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni výtvarní tvorcovia. Do 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa môžete prihlásiť do 3.5. 2023 cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. Umelci svoje výtvarné práce následne po prihlásení zašlú:

Národné osvetové centrum v Bratislave 
Nám. SNP č. 12 
Bratislava 

Identita ako téma súťaže

Odporúčanou témou 60. ročníka je AUTOPORTRÉT. Do súťaže sa autori prihlasujú jednotlivo. Nie je možné prihlásiť kolektívne práce. Do kategórie sa umelci prihlasujú podľa veku, ktorý dosiahli v čase vytvorenia diela, pričom minimálna hranica je 15 rokov. Do súťaže budú zaradené diela, ktoré vznikli v rokoch 2019 až 2023 a neboli ešte zaradené do iného ročníka Výtvarného spektra. Prihlasovať diela môžete do viacerých kategórii, okrem digitálnej tvorby, ktorá nie je kombinovateľná s ostatnými kategóriami.

Výtvarné spektrum vyhlásilo 3 kategórie

Súťaží sa v 2 vekových kanceláriách

 • súťažiaci vo veku od 15 do 25 rokov
 • súťažiaci vo veku nad 25 rokov

Kategórie do ktorých môžete prihlasovať svoje diela bez rozlíšenia vekovej skupiny sú 3:

 • insitná tvorba
 • digitálna tvorba
 • experiment

Autori vo veku od 15 do 25 rokov sa môžu zapojiť do kategórií:

 • maľba
 • Kresba a grafika
 • priestorová tvorba

Autori nad 25 rokov sa môžu zapojiť do kategórií:

 • maľba
 • kresba a grafika
 • priestorová tvorba

Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *