Fauna

Bobor vodný

Bobor vodný (Castor fiber) je na Slovensku chránený živočích a podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Je teda druhom európskeho významu, na ochranu ktorého sa vyhlasujú chránené územia. Jeho stanovená spoločenská hodnota je 1380 €. 

Je najväčším európskym hlodavcom, ktorý môže vážiť od 11 do 30kg. Bobor je v zásade “eko-staviteľ”– pri stavbe používa len prírodné materiály (stromy, konáre, bahno, mačinu, kamenie) a svoje prostredie si prispôsobuje tak, aby mal dostatok vody a potravy. Bobriu rodinu tvorí väčšinou päť členov. Je silne teritoriálny a rodinne založený. Živí sa výlučne rastlinnou potravou. Neloví ryby, čo si niektorí ľudia často myslia.

Stopy po činnosti bobra, tzv. pobytové znaky, nachádzame v blízkosti riek, potokov a vodných nádrží. Ide o ohryzené stromy do tvaru ceruzky, chodníčky, bobrie hate, hrádze, šmykľavky, stopy, nory a hrady. Hrady sú veľmi výrazné stavby vysoké až 3 m, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať, ako chaoticky nahromadené konáre, ale opak je pravdou. Stavby sú veľmi stabilné a po opustení dlho ostávajú neporušené v krajine. Hate sú tvorené konármi, bahnom, mačinou aj kamením. Jasným znamením, že hať postavil bobor sú konce konárov s odtlačkom ohryzu.

text: správa CHKO foto: Tomáš Hulík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *