Chránené územia DNVEkocentrumNatura 2000

Územia európskeho významu

Devínske alúvium Moravy, Devínska Kobyla, Štokeravská vápenka

Územím európskeho významu (ÚEV) sa podľa zákona rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,

  • na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
  • ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným MŽP SR a prerokovaným s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Názov:Devínska Kobyla
Kód územia:SKUEV0280
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:643,033 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty tel. : 033 647 40 02 / 033 640 05 49
Katastrálne územia :Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka
Stupeň ochrany:2 a 4
Názov:Štokeravská vápenka
Evidenčné číslo819
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:127085 m2
Správca územia:ŠOP SR – RCOP Bratislava tel. : 02/642 830 82
Katastrálne územia :Devínska Nová Ves, Dúbravka
Stupeň ochrany:4
Názov:Devínske alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0312
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:155,680 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie tel. : 034 772 27 35
Katastrálne územia :Devínska Nová Ves
Stupeň ochrany:2, 3 a 4

Cieľom súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000 je zachovať prírodné dedičstvo významné pre celú EÚ, zabezpečiť jeho ochranu a podporiť tie aktivity v chránených územiach, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody.

zdroj: sposr.sk, enviroportal.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *