Aktuality

Antická Gerulata bude súčasťou zoznamu UNESCO

Už 30 rokov sa v lokalite historickej hranice Rímskej ríše – Limes Romanus venuje archeologickému výskumu PhDr. Jaroslava Schmidtová. Doktorka pripravovala celú dobu materiály na prípravu pre zápis Limes Romanus do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tohto roku bude už aj Gerulata súčasťou zoznamu UNESCO.

Čo je to Limes Romanus?

Limes Romanus bola hranica Rímskej ríše tvorená zväčša prírodnými hranicami ako rieky, hory ale aj pevnosti. Jednou z takýchto hraníc je aj Dunaj, či hrad Devín. Súčasná Bratislava sa nachádzala v takzvanom „predbarbarikom“, čo by sme mohli chápať ako predmestie. Neboli sme súčasťou Rímskej ríše a však ani natoľko dekategorizovaní za barbarov v pravom slova zmysle. Aj preto sa v našom priestore nachádzali zaujímavé stavby, ktoré sa ale kvalitou nevyrovnali stavbám Rímskej ríši. Ako príklad môžeme uviesť stavbu Villa Rustica neďaleko Technického skla pri Dúbravke. Oproti barbarskému svetu sme mali kúpele pre obyvateľov a však oproti Rímskej ríše sme ich nemali vykurované a teda termálne. Hranicu Rímskej ríše a jej pomernú časť tvorí aj Gerulata.

Gerulata bude v UNESCO

Proces zápisu do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO bol veľmi zdĺhavý. Slovenskú časť hranice Limes Romanus sa snažili zapísať do zoznamu už od roku 2005. Nebolo to však jednoduché. Komisia UNESCO si stanovila úlohy, ktoré bolo treba postupne plniť na to aby bol zápis plnohodnotný a správny. PhDr. Jaroslava Schmidtová so skupinou odborníkov pripravovali roky materiály potrebné pre zápis. Medzi nimi boli aj komparatívna analýza pre Gerulátu, kapitola o histórii a vývoji, archeologický výskum, vyhotovili digitálny model Villy Rustiky, zabezpečili geodetické merania a mnoho iného. V roku 2018 bol podaný „Nominačný projekt“ štyroch krajín, ktorý obsahoval 98 pamiatok. Namáhavá práca však zdanlivo vyzerala, že prišla na zmar, keď v roku 2018 aj 2021 Maďarsko počas schvaľovania stiahlo nomináciu a tak sa nepodarilo o samotný zápis. Tento rok sa krajiny Nemecko, Rakúsko a Slovensko rozhodli o zápis aspoň časti hranice Limes Romanus do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a teda bez maďarskej časti.

Gerulata – UNESCO
Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy

Čo všetko patrí do Limes Romanus na Slovensku?

Ako sme už spomínali do Limes romanus patrí Hrad Devín a Villa Rustica. Medzi takpovediac „nových“ členov tento rok pribudla aj Gerulata. Gerulata sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Rusovce. Spravuje ju Múzeum mesta Bratislavy a od mája do septembra ju denne môžete navštíviť okrem pondelka od 10:00 hod. do 17:00 hod. .

Z blízkych opevnení patriacich do Limes Romanus patrí aj Carnuntum tesne za hranicami s Rakúskou republikou, alebo Kelemantia pri obci Iža neďaleko Komárna a opátstvo Klosterneuburg.

Limes Romanus – Kelemantia
Zdroj: Visit Danube
Limes Romanus – Villa Rustica
Zdroj: Dubravka.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *