Aktuality

AMFO 2023 – krajská súťaž amatérskej fotografie

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre vyhlásilo v poradí už 51. ročník Krajskej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2023. Vyhlasovateľom a odborný garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Identita ako téma súťaže

Odporúčanou témou tohto ročníka je IDENTITA. Do súťaže však nie je možné prihlásiť diela, ktoré zobrazujú násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu a rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.

Národné osvetové centrum (NOC) pozíva do súťaže

Zapojiť sa do súťaže môžu všetci amatérski fotografi s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji pomocou formulára. Súčasťou prihlášky vášho konta je aj vloženie fotografii v elektronickom formáte. Fotografie môžete online zasielať do 13.3. 2023 a následne poštou organizátorovi na adresu:

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 
Horná 20 
900 01 Modra

Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm. Autorom vyplýva povinnosť označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (textom), ktorý je súčasťou prihlášky.

AMFO 2023 má 3 kategórie

Súťažiacich rozdelili do troch vekových kategórii a samostatných kategórií. Do skupín sa prihlásite podľa veku, ktorý ste dosiahli v roku vzniku fotografie. Do súťaže môžete prihlásiť iba diela, ktoré vznikli v rozpätí rokov 2019 – 2023 a zároveň sa ešte nezúčastnili na inom ročníku AMFO. Podľa vekových kategórii vyhlásili 3 skupiny:

  • súťažiaci vo veku do 15 rokov
  • súťažiaci vo veku do 25 rokov
  • súťažiaci vo veku nad 25 rokov

Fotografie môžete prihlasovať do samostatných kategórii s podmienkou. Jednu fotografiu nie je možné prihlásiť do viacerých kategórií. Každý autor do prohlášky napíše použitú fototechniku a nahrá všetky prihlásené fotografie vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť fotografie nesmie byť nižšia než 2 MB ani presiahnuť 10 MB7. Každú fotografiu pomenujte v presnom poradí: veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela8. Vyhlásené kategórie pre AMFO 2023 sú:

  • Samostatné fotografie (limit max. 4 fotografie)
  • Diptych (limit dve dvojice fotografií, teda 4 fotografie)
  • Cykly a seriály (limit jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo aj formálne rovnakých)
  • Experiment ( jeden súbor s maximálnym počtom 10 fotografií)
AMFO 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *