Aktuality

Chodí ešte včelárik na Sandberg ?

Program pre životné prostredie v OSN v roku 2006 schválil oslavu pripomienky na Dohodu o ochrane africko-euroázijských vtákov z roku 1995 na 11. mája. Od vtedy je 11. máj medzinárodným dňom sťahovania vtákov. Aj v našej lokalite máme niekoľko sťahovavých vtákov. Do Devínskej už od začiatku jari prilietavajú bociany, včeláriky, lastovičky a iné sťahovavé vtáky a práve včeláriky putujú až z Afriky. Zaujímalo nás ako to s našim včelárikom vyzerá. Pýtali sme sa odborníkov z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia či chodí včelárik ešte na Sandberg. Na otázky nám odpovedala Karolína Sobeková z BROZu.

Chodia včeláriky ešte na Sandberg? 

Áno. Podľa aktuálnych informácii včeláriky na Devínskej Kobyle vrátane Sandbergu každoročne hniezdia. Samozrejme údaje pre rok 2022 budú známe až v máji.

Prečo sa ich výskyt obmedzil?

Hlavným limitujúcim faktorom hniezdenia včelárikov v našich končinách je dostatok hniezdnych stien. Sú to vtáky typické tým, že si hĺbia svoje hniezdne nory v odkrytých sprašových alebo pieskových stenách. Alternatívne využívajú aj vypasene sprašové a pieskové podklady extenzívne sprašaných pastvín, kde vedia zahniezdiť aj priamo v zemi (nemusí to byt v tom prípade kolmá stena). Ďalšia alternatíva prirodzená sú vyššie kolmé brehy riek. Bežné to bolo na Dunaji. Bohužiaľ väčšina brehov je v súčasnosti obložená kameňom, extenzívnej pastvy na správnom podklade je zatiaľ veľmi malo a prirodzene odkryte steny zarastajú.

Spolu s ŠOP SR a Green Foundation ste realizovali projekt v rámci Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Časť z tohto územia siaha až do Devínskej Novej Vsi. Vedeli by ste mi o projekte prezradiť viac?

Aktivity sa realizovali na jednej lokalite mimo inundácie, kde bola obnovená v rámci projektu LIFE BeeSandFish hniezdna stena, a zároveň ju každoročne odvtedy spolu so SOP SR udržiavame. V rámci CHVU Záhorské Pomoravie išlo o tuto 1 lokalitu. Ďalšie lokality boli obnovene v rámci CVU Dunajské luhy, CHVU Dolné Pohronie – tu bolo lokalít viacero a obnovene boli hniezdne steny, ale aj extenzívna pastva a mokrade pre zlepšenie potravnej ponuky pre tento druh.

Pretvárali ste nejaké pieskovcové steny aj v Devínskej Novej Vsi?

V DNV sme neobnovovali hniezdne steny, nakoľko tato oblasť nebola do uvedeného projektu zahrnutá. Overovala som aj info na SOP SR. Ich pracovnici v tejto oblasti tiež nerobili revitalizáciu priamo stien. V rámci iného projektu na tejto lokalite pasieme, čo by mohlo do istej miery na vhodnom stanovišti pomôcť k vzniku potenciálne vhodných hniezdísk. Samozrejme pastva v tomto prípade opäť pozitívne vplýva aj na potravnú ponuku pre tento druh.

Od toho projektu sa už objavil včelárik na západnom Slovensku?

Áno obnovou hniezdnej steny na lokalite v k.u. Gajary sa zvýšil počet hniezdiacich párov. To iste platí aj pre lokality v CHVU Dolné Pohronie. 

Vytvárali ste podmienky pre hniezdenie aj pri Morave ?

Áno boli teraz v zime a na jar obnovene úseky, ktoré ale majú skôr potenciál pre brehule hnedé ako včelárik. uvidíme, čo prinesie hniezdna sezóna. Lokality sú každoročne monitorovane. Na projekte LIFE v rámci ktorého pracujeme spolupracujeme s vodohospodármi z VUVH, Vodohospodárskej výstavby, SVP a samozrejme konzultujeme a spolupracujeme so zástupcami Statnej ochrany prírody – CHKO Záhorie. Monitoring realizujú experti z Prírodovedeckej fakulty UK.

Včeláriky na Sandbergu s ktorými ste sa podelili

Poslali ste nám nádherné fotografie. Niektorí cez sociálne siete a niektorí mailom. Ďakujeme! My ich teraz ukážeme ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *