Zaujímavosti

Hniezdo dropa našli po 12 rokoch, bojuje o prežitie

Drop veľký je najväčší lietajúci európsky vtáčí druh. Na Slovensku bol kedysi bežný, dnes patrí medzi naše najviac ohrozené druhy – pravidelne sa vyskytuje už len na jedinej lokalite, na hraniciach Slovenska, Rakúska a Maďarska. Hniezdenie je mimoriadne vzácne, iba v počte niekoľkých párov. Tento rok sa tu podarilo prvýkrát po 12 rokoch nájsť hniezdo. Dropy sa pred jeseňou a zimou na hranici troch krajín zoskupujú do kŕdľov, môže ich tu zimovať aj 500. V minulých rokoch sa významné počty dropa zdržiavali práve na území Slovenska. Potrebujú dostatok potravy a kľud.

„Na základe monitoringu predpokladáme, že tento rok hniezdilo v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia 2 – 5 sliepok dropa veľkého. V jednom prípade sa nám, prvýkrát po 12 rokoch, podarilo dohľadať v máji aj hniezdo, z čoho máme mimoriadnu radosť. V spolupráci s užívateľom určili príslušné orgány taký režim hospodárenia, aby bolo vylúčené vyrušovanie a drop mohol vyhniezdiť,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife.

„Dropy hniezdili nepochybne aj vďaka tomu, že ľudia viac rešpektujú pravidlá na ochranu prírody v tejto oblasti, napríklad zákaz vstupu do tých častí, kde je dôležité zabezpečiť pre hniezdiace a zimujúce vtáctvo pokoj. V prípade dropa je to jeden z kľúčových faktorov pre jeho prežitie. V roku 2020 bol pre obmedzenia v súvislosti s pandemickou situáciou na územie tak extrémny tlak a návštevnosť natoľko vysoká, že nezahniezdila ani jedna sliepka. Keďže ide o jedinú známu hniezdnu lokalitu, drop teda v roku 2020 na Slovensku nehniezdil vôbec,“ hovorí Radovan Michalka zo Štátnej ochrany prírody SR.

Paradoxne si skôr zvyknú na traktor ako na človeka

„Mnohí ľudia sú prekvapení, že dropy sa pri Bratislave vyskytujú, ide z prevažnej časti o intenzívne obrábané polia. Vedecké práce hovoria o tom, že na pohyb mechanizmov (traktory, kombajny a pod.) si vedia dropy zvyknúť a vzďaľujú sa od nich pokojne, ľudia v kabínkach im neprekážajú. Naopak, ak ide o peších návštevníkov, bicyklistov, korčuliarov a podobne, dropy sú znepokojené a odlietajú.“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

„V súčasnom období sa dropy zoskupujú do kŕdľov, v spolupráci s kolegami z Maďarska a Rakúska realizujeme monitoring zimujúcej populácie v oblasti trojhraničia. Zásadné bude zabezpečiť dropom kľud aj v chladných dňoch, kedy nachádzajú menej potravy a potrebujú energiu na prežitie. Prelety v dôsledku vyrušenia by ich mohli príliš vyčerpať. S podporou Európskej únie aktuálne prebieha projekt LIFE Steppe on border. Vďaka nemu sa v CHVÚ Sysľovské polia premení viac ako 112 hektárov intenzívne obrábanej pôdy na pestré trávne porasty, tie zlepšia dostupnosť potravy aj pre dropa,“ hovorí Ridzoň.

dropa
nálet dropa veľkého

Zachraňujeme dropa pred vyhynutím

„Po roku 2010 nebolo na Slovensku potvrdené úspešné hniezdenie dropa veľkého. Až v roku 2021 boli pozorované vyvedené nelietajúce mláďatá. Ešte v roku 1956 pritom u nás žilo 1165 dropov. Cieľom projektu LIFE Steppe on border je zachrániť dropa pred vyhynutím, zamedziť strate poslednej hniezdnej populácie, ktorú na Slovensku máme. Osobitný význam majú aktivity zamerané na zosúladenie záujmov ochrany prírody a miestnych obyvateľov, napríklad určenie trasy cyklochodníka, vybudovanie nových prvkov na oddych a edukáciu, či zlepšenie značenia územia,“ uzatvára Chavko.

Zdroj: TS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *