Šport

Eurovelo – sieť cyklotrás európskeho významu na Slovensku

Eurovelo

Unikátna sieť cyklistických ciest 17 diaľkových trás naprieč Európou s celkovou dĺžkou 70 000 km. To je Eurovelo (ďalej len „EV“). Popri trasách sa dá vidieť rôzne zaujímavosti, pamiatky či prírodné, alebo historické zaujímavosti a iné spoločensky významné miesta v celej Európe.

Nápad sa zrodil v roku 1995. V projekte sa nachádzajú trasy, ktoré sú rozdelené na severojužné, západovýchodné a okruhy. Medzi severojužné patria trasy:

 • EV1 na pobreží Atlantiku (od Nordkapp do Segres)
 • EV3 Pútnická cesta (od Trondheim do Santiago de Compostela)
 • EV5 Via Romaea Francigena (z Londýna do Brindisi)
 • EV7 Slnečná trasa (z Nordkapp na Maltu)
 • EV9 Jantárová cesta (od Baltu k Jadranu)
 • EV11 Východoeurópska trasa (z Nordkapp do Atén)
 • EV13 Cesta Železnej opony (od Barentsovho mora k Čiernemu moru)
 • EV15 Rýnsky chodník (od Hoek van Holland k Andermalt)
 • EV17 Rhôska trasa (od Montreux do Montpellier)
 • EV19 Meuská trasa (od Hoek van Holland do Val-de-Meuse)

a medzi západovýchodné

 • EV2 Cesta hlavnými mestami (Z Galway do Moskvy)
 • EV4 Stredoeurópska trasa
 • EV6 Riečna trasa (od Atlantiku z Nantes po Čierne more k Constanta)
 • EV8 Stredomorská trasa (od Cádiz do Atén)

plus dva okruh

 • EV10 Hanzový okruh (okolo Baltského mora)
 • EV12 Trasa okolo Severného mora.

(zdroj: https://pro.eurovelo.com/projects)

Eurovelo na Slovensku

                Cez Slovenskú republiku prechádzajú až 3 z uvedených cyklistických trás z projektu Eurovelo. Jedná sa o trasy EV6 Riečna trasa na našom území označená tiež ako Dunajská cyklotrasa, EV11 Východoeurópska trasa a EV13 Cesta Železnej opony. O Eurovelo sa na Slovensku stará Slovenský cykloklub, občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 na Ministerstve vnútra. SCK (Slovenský cykloklub) je jediným a riadnym členom Európskej cyklistickej federácie so sídlom v Bruseli pre sieť cyklotrás a cyklotrás Eurovelo a tak má aj ako jediný povolenie na ich značkovanie nakoľko má jediný Slovenskú štátnu akreditáciu na odbornosť „Značkár cykloturistických trás“.

Zdroj: Cyklodoprava.sk

                Pozrime sa bližšie kade vedú trasy Eurovelo na našom území.

Dunajská cyklotrasa (EV6)

Čím je „Riečna“, či „Dunajská“ cyklotrasa špecifická? Táto časť Eurovela vedie popri brehoch väčších európskych riek. Na našom území sa drží pobrežia Dunaja a aj preto má v tomto okolí príznačný názov. Začína na hraničnom priechode Berg a vedie cez cyklotrasy R29 a R28. Trasa vedie po oboch brehoch Dunaja. Významným objektom v Bratislave je nepochybne Bratislavský hrad, ktorý z diaľky táto cyklocesta míňa, ale aj iné historické pamiatky hlavného mesta. Jedna trasa je slovenská a druhá rakúsko-maďarská.

Trasa (R29) po Slovenskej strane Dunaja prechádza je vedená cez významnú chránenú krajinnú oblasť CHKO Dunajské luhy. Vedie cez Prístavný most okolo lodenice až do Hamuliakova. Cestou môžeme stretnúť netradičnú rozhľadňu v Kalinkove pri Kalinkovskom lesostepe. Za Hamuliakovom pokračuje na Slovenskej strane a vedie okolo Apponyiovským kaštieľom Báč z 19. storočia. Potom prejde cez Šuľany, míňa Trstenú na Ostrove a Gabčíkovo, Medveďov okolo Prírodnej rezervácie Opatovské jazierko, chránený krajinný areál Strážsky park, v Komárne okolo Protitureckej pevnosti, Patince, pre Štúrovom vedie cez Chránený areál Kraviansky park a končí v Štúrove, kde prechádza definitívne na maďarskú stranu.

Druhá (R28) trasa na Slovensku končí neďaleko priechodu Bratislava – Jarovce. Oficiálnejšia trasa EV6 (R28) Slovenskom prechádza len od prechodu Berg popri Dunaji okolo Petržalky až k maďarskej hranici, kde pokračuje popri Dunaji súbežne so slovenskou trasou. EV6 (R28), ktorá prechádza cez Rusovce taktiež prechádza cez CHKO Dunajské Luhy okolo Čunovského kaštieľa a cez Rajku prechádza do Maďarska.

Východoeurópska trasa (EV11)

Ako aj názov tejto trasy napovedá, vedie naprieč východným Slovenskom od poľskej hranice až k maďarskej. Na slovenskej strane začína na hraniciach s Poľskou republikou pri slovenskej dedine Mníšek nad Popradom a tiahne sa popri rieke Poprad zo severu na juh cez Malý Lipník a kopíruje hranice s Poľskou republikou. Trasa vedie cez Plávnicu, Šambron, Šarišom cez Šarišské Dravce Šarišským cyklookruhom pod Šarišským hradným vrchom, neďaleko rieky Torysa, cez Lipany (neďaleko trasy sa nachádza rozhľadňa) a Sabinov, Prešovom, cez Družstevnú pri Hornáde až do Košíc, ďalej cez Kokšov-Bakša a za Trstenou pri Hornáde opúšťa Slovenskú republiku na maďarskú stranu. Na trase môžeme nájsť aj minerálny prameň Sulinka. Táto trasa ma bez mála 200 km z celkovej dĺžky 6000 kilometrov, ktorá vedie z pobaltských štátov cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko až k Balkánu.

Cesta Železnej opony (EV13)

Cez Slovenskú republiku prechádzajú 3 cyklistické trasy zo siete Eurovelo. Cykloturistika je jedna z najviac obľúbených v našej lokalite a nie je sa čo čudovať. Devínska Nová Ves a jej okolie je súčasťou siete mnohých cyklotrás. Tou najvýznamnejšou je práve z tejto siete – Eurovelo 13 – Cesta Železnej opony. K ceste Železnej opony sa viaže silný historický kontext, čo vypovedá aj jej názov.

Zdroj: Devínska Nová Ves

Po druhej svetovej vojne bola Európa násilne rozdelená na východnú a západnú rôznymi múrmi, drôtmi a hlavne vojakmi, takzvanou Železnou oponou, ktorí mali povolenie konať ak niekto túto hranicu chcel prekročiť. Až rok 1989 priniesol zmenu a uvoľnil opatrenia vďaka zmene režimu vo východnej Európe. V roku 2005 po prípravách Európsky parlament uznal cyklotrasu, ktorá vedie skrz Európu na rovnakom mieste ako stála Železná opona od Barentsovho mora až po Čierne more.  

Na Slovensku Eurovelo 13. cyklocesta Železnej opony má spolu bez mála 90 kilometrov z celkovej dĺžky 10 400 kilometrov čím predstavuje najdlhšiu trasu z celého Eurovela.  Na Slovensko prechádza cez rieku Morava a napája sa na Záhorskú cyklomagistrálu pri Moravskom svätom Jane, pokračuje okolo Levár, okolo Gajar do Záhorskej Vsi, okolo Marcheggu pri stupavskej Berry farme smerom na Devínsku Novú Ves a Bratislavu. Cyklocesta Eurovelo 13 sa tiahne popri rieke Morava cez chránený areál Devínske alúvium Moravy, okolo Marcheggskych mostov až k Cyklomostu slobody a cez Devín do Bratislavy, kde cez most Lafranconi prechádza do Petržalky a opúšťa Slovensko pri Jarovciach. Na trase sa taktiež nachádza množstvo zaujímavostí, ktoré dôverne poznáme ako je paleontolická lokalita Sandberg, historický hrad Devín, sústava vojenských bunkrov a malebné dedinky Záhoria.

(Zdroje: cykloklub.sk, eurovelo.com, eurovelo.sk, cyklokoalicia.sk)


Aj keď je to v tejto dobe náročné neváhajme a dúfajme, že si budeme môcť prejsť trasy Eurovela krížom-krážom. Pre začiatok však môžeme spoznať aspoň tie slovenské časti tejto unikátnej cyklistickej cesty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *