Splavnená Morava

V 70. rokoch 19. storočia vzniklo sprvu Moravské vodohospodárske družstvo, neskôr premenovávané na Dolnomoravské vodné družstvo, Slovenské dolnomoravské vodné družstvo a fungujúce do r. 1954 so sídlami sprvu v Malackách, neskôr v Bratislave. Jeho poslaním bolo zabrániť eróznej činnosti Moravy na jej ľavom brehu (pravý breh bol prirodzene vyvýšený, čo meandrujúcu rieku stále posúvalo smerom na východ.). Druhým účelom bolo prehĺbiť hlavný tok rieky tak, aby bola splavná.
Splavnenie sledovalo dva ciele. Prvým bolo umožniť čo najlacnejšiu a najrýchlejšiu prepravu lomového kameňa proti prúdu rieky na regulovanie jej brehov, druhým cieľom bolo umožniť prepravu tovarov od Dunaja na sever vodnou cestou na neskôr zdôvodnený projekt Dunajsko-oderského kanála. Vodné družstvo skutočne úspešne pracovalo a 17. mája 1886 preplával prvý parník z Dunaja do vtedajšieho Dimburgu, dnešného Suchohradu pri Malackách. Prvý cieľ sa splnil v plnom rozsahu, ba dokonca prekročil, lebo okrem lomového kameňa z kameňolomu, (ktorý od r. 1897 poznáme pod názvom „Prvá bratislavská vápenka“ patriaca Móricovi Mittelmannovi a spol.) splavnená časť rieky sa používala aj na prepravu piesku z Pieskovca. Za tým účelom sa vybudovala nadúrovňová koľajnicová lanovka z ktorej do dnešných dní ostali podporné piliere.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn