Pešia turistika

Kto má rád pešiu turistiku, môže využiť niektorú zo značených turistických chodníkov. Napríklad časťou modro značeného turistického chodníka je náučný chodník. Začína sa pri lokalite Pieskovec (Sandberg) a pokračuje smerom na juh, kde končí až pri zostupe do susednej mestskej časti Devín. Modrá značka vás zároveň prevedie NPR Devínska Kobyla, ktorá pokrýva západné svahy masívu. Trasa ponúka krásny výhľad na hrad Devín, nivu rieky Moravy a priľahlé Rakúsko.

Pri prechádzaní popri Weitovom lome vás prekvapí milá spoločnosť. Po vyše polstoročí tam v roku 2013 vďaka ochranárov znovu obnovili pastvu kôz. Ide o manažmentové opatrenie na záchranu nesmiernej hodnoty tejto lokality, financované z rozsiahlejšieho medzinárodného projektu. Zarastanie krovinami totiž ohrozuje vzácne a ohrozené druhy rastlín, aj vďaka ktorým je NPR Devínska Kobyla taká výnimočná. Treba však upozorniť, že v rezervácií platí 4. stupeň ochrany, v ktorom je zakázaný zber rastlín a živočíchov a pohyb mimo vyznačených trás (ďalšie podrobnosti sa môžete dočítať v zákone O ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. a vyhláške č. 24/2003).

Pokiaľ obľubujete prechádzku karpatskými lesmi, môžete využiť žltú turistickú značku, ktorá taktiež prechádza NPR Devínska Kobyla. Tá sa začína pri Pieskovci (Sandbergu) a na svojom konci sa napojí na modrú značku. Ak sa chcete čo najviac priblížiť k vrcholu, choďte po zelenej. Tá sa napája na červenú značku, ktorá smeruje na juh a vyústi do mestskej časti Devín z juhozápadnej strany pohoria.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn