Cyklomost Slobody

Devínska Nová Ves sa najmä po otvorení cyklomosta Slobody stala križovatkou cyklistických trás. Cyklomost medzi Devínskou Novou Vsou a obcou Schlosshof postavili v trase historického mostu z čias Márie Terézie a slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a v nevyhnutných prípadoch vozidiel záchranných zložiek. Aby zachoval svedectvo histórie, oceľový most je postavená ponad zvyšky pôvodného mostu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre. Cyklisti pri jazde mostom prekonávajú výškový rozdiel 7 metrov. Cyklomost je dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás. Je financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Vybudovaný cyklomost prepojil nielen slovenské a rakúske cyklotrasy, ale j turistickú sieť. Na slovenskej strane priamo popod cyklomost vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13, súčasťou ktorej je i náučný chodník ,,Nivou Moravy“.

CYKLOMOST SLOBODY

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn